HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 9h, thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6 Viện Toán học

Tóm tắt: Bài nói sẽ trình bày về vật liên thông cũng như vật Galois. Sau đó chúng ta cùng tìm hiểu về sự tương đương phạm trù giữa phạm trù Galois và phạm trù Aut(F)-Finisets, trong đó F là hàm tử cơ bản của phạm trù Galois.

Trở lại

Công bố khoa học mới