HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 9h, thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6 Viện Toán học

Tóm tắt: Bài nói sẽ trình bày về vật liên thông cũng như vật Galois. Sau đó chúng ta cùng tìm hiểu về sự tương đương phạm trù giữa phạm trù Galois và phạm trù Aut(F)-Finisets, trong đó F là hàm tử cơ bản của phạm trù Galois.

Trở lại

05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới