HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Thực hành đấu thầu qua mạng (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Thời gian: 15h30 chiều thứ 6, ngày 20/11/2020

Địa điểm: Hội trường Hoàng Tụy, Tầng 2, nhà A6

Trở lại