HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Thời gian: 9h, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: xin mời xem tại đây

Trở lại