HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo "Thanh niên với Toán học"
Xuân Hòa, 14-15.11.2020

Ban chấp hành Chi Đoàn Viện Toán học và Ban chấp hành Chi Đoàn Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến phối hợp tổ chức Hội thảo "Thanh niên với Toán học".

Thời gian: 14-15/11/2020.

Địa điểm: Khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc).

Trở lại

Công bố khoa học mới