HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 25 Tháng 11 2020
Thứ tư 25 Tháng 11 2020
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Scheduling sports tournaments on a single court minimizing waiting time
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới