HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 19 Tháng 11 2020
Thứ năm 19 Tháng 11 2020
13:00 

Xêmina Hình học đại số
Các tính toán về chiều và giống
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới