HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 9h, thứ 6 ngày 6 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6 Viện Toán học

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới