HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 16 Tháng 11 2020
Thứ hai 16 Tháng 11 2020
10:00 

Xêmina Hình học tính toán
Xác định tam giác phân Delaunay của tâp hữu hạn điểm trên mặt phẳng
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới