HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xác định tam giác phân Delaunay của tâp hữu hạn điểm trên mặt phẳng
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Thời gian: 10h, Thứ 2 ngày  16/11/2020

Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới