HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 18 Tháng 11 2020
Thứ tư 18 Tháng 11 2020
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On some density results for rational points
Speaker: Prof. Nguyen Quoc Thang

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới