HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 18 Tháng 11 2020
Thứ tư 18 Tháng 11 2020
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On some density results for rational points
Speaker: Prof. Nguyen Quoc Thang

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Optimality conditions based on the Fréchet second-order subdifferential
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày