HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 20 Tháng 11 2020
Thứ sáu 20 Tháng 11 2020
08:00 
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
A Castelnuovo-Mumford regularity bound for threefolds with mild singularities
Speaker: Jinhyung Park (Sogang University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Semiorthogonal decompositions for singular varieties
Speaker: Evgeny Shinder (University of Sheffield)

15:30 

Xêmina nghiệp vụ văn phòng
Thực hành đấu thầu qua mạng (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới