HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 20 Tháng 11 2020
Thứ sáu 20 Tháng 11 2020
08:00 
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
A Castelnuovo-Mumford regularity bound for threefolds with mild singularities
Speaker: Jinhyung Park (Sogang University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Semiorthogonal decompositions for singular varieties
Speaker: Evgeny Shinder (University of Sheffield)

15:30 

Xêmina nghiệp vụ văn phòng
Thực hành đấu thầu qua mạng (chào hàng cạnh tranh rút gọn)
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Anh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới