HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 14h, thứ 6 ngày 6 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6 Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới