HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết định tính của hệ động lực
Hà Nội, ngày 18 và 20/11/2020

Trong khuôn khổ đề tài độc lập trẻ (mã số ĐLTE00.01/20-21), chúng tôi xin đề nghị tổ chức hội thảo này để các thành viên của đề tài và các đồng nghiệp làm cùng hướng nghiên cứu báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới liên quan tới một số vấn đề định tính của hệ động lực trong thời gian gần đây.

Địa điểm: Phòng 302, nhà A5, viện Toán học

Đăng ký tham dự: gửi đến Hoàng Thế Tuấn: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trở lại