HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 27 Tháng 11 2020
Thứ sáu 27 Tháng 11 2020
09:00 

Xêmina Hình học đại số
Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới