HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tìm hiểu về nấm nhầy và khả năng của nó trong tìm đường đi tối ưu
Báo cáo viên: Trần Tuấn Việt

Thời gian: 14h, Thứ 3 ngày 10/11/2020

Địa điểm: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại