HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of region analysis for solving optimal control problems with state constraints
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Prudential group schemes
Người báo cáo: GS. Phùng Hồ Hải

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số định lý giới hạn cho các đặc trưng hình học của tập mức
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Công thức tích phân Cauchy
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On cycles of maximum length in bipartite digraphs (part 2)
Speake: Ngo Dac Tan

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Xêmina Giải tích
Monomial mappings and its application in polynomial optimization
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Tối ưu và điều khiển
A remark on the lower semicontinuous assumption in the Ekeland variational principle
Người báo cáo: Trương Xuân Đức Hà

Xêmina Phương trình vi phân
The Navier-Stokes flow in the exterior of a rotating and translating obstacle
Người báo cáo: Trịnh Viết Dược

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of orienting curves
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Gabriel-Roiter Measure and Some Applications
Người báo cáo: GS. Nguyen Viet Dung, Ohio University, USA

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính chất địa phương của các hàm chỉnh hình
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Hình học và Tô-pô
The exponents of $A_1^k$ restrictions of Weyl arrangements
Người báo cáo: Trần Nhật Tân (Hokkaido University)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
MARKOV CHAINS AND SIMULATED ANNEALING
Speaker: Tran Hung Thao

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues (part 3)
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Bài giảng viện
How convexity links geometry and nonlinear analysis
Người báo cáo: Giáo sư Juergen Jost, MPI for Mathematics in Sciences

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Solids, External Numbers and Nonstandard Analysis
Người báo cáo: Giáo sư Bruno Dinis

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains
Speaker: Pham Van Trung

Xêmina Giải tích
Automorphic Representations and Poisson Summation
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the existence of global strong solution to the Navier-Stokes equations with large data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Phương trình vi phân
Kỹ thuật Bochner, ước lượng gradient và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Trung tâm đào tạo
Dạng tổng quát của định lí Cauchy
Người báo cáo:Trần Hồng Hạnh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains (part 2)
Speaker: Pham Van Trung

Xêmina Giải tích
Maximal subextension of plurisubharmonic functions and related problems
Người báo cáo: GS. Lê Mậu Hải

Xêmina Phương trình vi phân
Kỹ thuật Bochner, ước lượng gradient và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On a separation and irreducibility problem of polynomials, arising from the nonlinear Schrodinger equation
Người báo cáo: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Qualitative Properties of the Minimum Sum-of-Squares Clustering Problem
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Xác suất và thống kê
Mô hình Ising trên đồ thị đầy đủ
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains (part 3)
Speaker: Pham Van Trung

Tháng 3 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày