HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 01 Tháng 3 2017
Thứ tư 01 Tháng 3 2017
  

Xêmina Trung tâm đào tạo
Công thức tích phân Cauchy
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of region analysis for solving optimal control problems with state constraints
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Prudential group schemes
Người báo cáo: GS. Phùng Hồ Hải

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số định lý giới hạn cho các đặc trưng hình học của tập mức
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới