HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 01 Tháng 3 2017
Thứ tư 01 Tháng 3 2017
  

Xêmina Trung tâm đào tạo
Công thức tích phân Cauchy
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of region analysis for solving optimal control problems with state constraints
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Prudential group schemes
Người báo cáo: GS. Phùng Hồ Hải

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số định lý giới hạn cho các đặc trưng hình học của tập mức
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày