HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số định lý giới hạn cho các đặc trưng hình học của tập mức
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Thời gian: 14h, Thứ 4, ngày 1/3/2017
Địa điểm: Phòng số 6, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày các định lý giới hạn trung tâm và không trung tâm cho các đặc trưng hình học của tập mức như: thể tích, diện tích mặt, đặc trưng Euler-Poincare,... Sau đó đề cập đến định lý giới hạn trung tâm cho số nghiệm thực của đa thức ngẫu nhiên.

Trở lại

Công bố khoa học mới