HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Công thức tích phân Cauchy
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

Thời gian: 17h, Thứ 4, ngày 1/3/2017
Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Nội dung kiến thức được trình bày theo cuốn Ahlfors.

Trở lại

Công bố khoa học mới