HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 16 Tháng 3 2017
Thứ năm 16 Tháng 3 2017
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains
Speaker: Pham Van Trung

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới