HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Dạng tổng quát của định lí Cauchy
Người báo cáo:Trần Hồng Hạnh

Thời gian: 17h, Thứ 4, ngày 22/3/2017
Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới