HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 22 Tháng 3 2017
Thứ tư 22 Tháng 3 2017
  

Xêmina Trung tâm đào tạo
Dạng tổng quát của định lí Cauchy
Người báo cáo:Trần Hồng Hạnh

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số tính chất định tính của bài toán phân cụm nhằm làm cực tiểu tổng các bình phương khoảng cách
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới