HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 29 Tháng 3 2017
Thứ tư 29 Tháng 3 2017
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On a separation and irreducibility problem of polynomials, arising from the nonlinear Schrodinger equation
Người báo cáo: Nguyễn Bích Vân

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Qualitative Properties of the Minimum Sum-of-Squares Clustering Problem
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Mô hình Ising trên đồ thị đầy đủ
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới