HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 29 Tháng 3 2017
Thứ tư 29 Tháng 3 2017
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On a separation and irreducibility problem of polynomials, arising from the nonlinear Schrodinger equation
Người báo cáo: Nguyễn Bích Vân

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Qualitative Properties of the Minimum Sum-of-Squares Clustering Problem
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Mô hình Ising trên đồ thị đầy đủ
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày