HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

06 Tháng 3 2017 - 12 Tháng 3 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
A remark on the lower semicontinuous assumption in the Ekeland variational principle
Người báo cáo: Trương Xuân Đức Hà

Xêmina Phương trình vi phân
The Navier-Stokes flow in the exterior of a rotating and translating obstacle
Người báo cáo: Trịnh Viết Dược

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of orienting curves
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Gabriel-Roiter Measure and Some Applications
Người báo cáo: GS. Nguyen Viet Dung, Ohio University, USA

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính chất địa phương của các hàm chỉnh hình
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Hình học và Tô-pô
The exponents of $A_1^k$ restrictions of Weyl arrangements
Người báo cáo: Trần Nhật Tân (Hokkaido University)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
MARKOV CHAINS AND SIMULATED ANNEALING
Speaker: Tran Hung Thao

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues (part 3)
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Bài giảng viện
How convexity links geometry and nonlinear analysis
Người báo cáo: Giáo sư Juergen Jost, MPI for Mathematics in Sciences

06 Tháng 3 2017 - 12 Tháng 3 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới