HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 15 Tháng 3 2017
Thứ tư 15 Tháng 3 2017
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Solids, External Numbers and Nonstandard Analysis
Người báo cáo: Giáo sư Bruno Dinis

09:30 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số tính chất định tính của bài toán phân cụm nhằm làm cực tiểu tổng các bình phương khoảng cách
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới