HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 03 Tháng 3 2017
Thứ sáu 03 Tháng 3 2017
09:30 

Xêmina Giải tích
Monomial mappings and its application in polynomial optimization
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới