HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A remark on the lower semicontinuous assumption in the Ekeland variational principle
Người báo cáo: Trương Xuân Đức Hà

Thời gian: 9h, Thứ 3 ngày 7/3/2017
Địa điểm: Phòng 6 nhà A14,Viện Toán Học, 18 Hoàng Quốc Việt

Trở lại

Công bố khoa học mới