HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 02 Tháng 3 2017
Thứ năm 02 Tháng 3 2017
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On cycles of maximum length in bipartite digraphs (part 2)
Speake: Ngo Dac Tan

14:00 

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới