HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 02 Tháng 3 2017
Thứ năm 02 Tháng 3 2017
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On cycles of maximum length in bipartite digraphs (part 2)
Speake: Ngo Dac Tan

14:00 

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới