HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the existence of global strong solution to the Navier-Stokes equations with large data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h30, Thứ 3 ngày 21/3/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk we present some recent results on the existence of global strong solution to the Navier-Stokes equations for the case where the input data are axially symmetric. Under this requirement,  the norm of the input data may be arbitrarily large

Trở lại

Công bố khoa học mới