HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 07 Tháng 3 2017
Thứ ba 07 Tháng 3 2017
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
A remark on the lower semicontinuous assumption in the Ekeland variational principle
Người báo cáo: Trương Xuân Đức Hà

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
The Navier-Stokes flow in the exterior of a rotating and translating obstacle
Người báo cáo: Trịnh Viết Dược

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới