HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 09 Tháng 3 2017
Thứ năm 09 Tháng 3 2017
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
The exponents of $A_1^k$ restrictions of Weyl arrangements
Người báo cáo: Trần Nhật Tân (Hokkaido University)

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
MARKOV CHAINS AND SIMULATED ANNEALING
Speaker: Tran Hung Thao

14:00 

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues (part 3)
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới