HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of region analysis for solving optimal control problems with state constraints
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Prudential group schemes
Người báo cáo: GS. Phùng Hồ Hải

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số định lý giới hạn cho các đặc trưng hình học của tập mức
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Công thức tích phân Cauchy
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On cycles of maximum length in bipartite digraphs (part 2)
Speake: Ngo Dac Tan

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Xêmina Giải tích
Monomial mappings and its application in polynomial optimization
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Tối ưu và điều khiển
A remark on the lower semicontinuous assumption in the Ekeland variational principle
Người báo cáo: Trương Xuân Đức Hà

Xêmina Phương trình vi phân
The Navier-Stokes flow in the exterior of a rotating and translating obstacle
Người báo cáo: Trịnh Viết Dược

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method of orienting curves
Người báo cáo: Hoàng Xuân Phú

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Gabriel-Roiter Measure and Some Applications
Người báo cáo: GS. Nguyen Viet Dung, Ohio University, USA

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Trung tâm đào tạo
Tính chất địa phương của các hàm chỉnh hình
Người báo cáo: Nguyễn Việt Phương

Xêmina Hình học và Tô-pô
The exponents of $A_1^k$ restrictions of Weyl arrangements
Người báo cáo: Trần Nhật Tân (Hokkaido University)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
MARKOV CHAINS AND SIMULATED ANNEALING
Speaker: Tran Hung Thao

Xêmina đọc sách về Mật mã
Eigenvalues (part 3)
Người báo cáo: Tạ Duy Hoàng

Bài giảng viện
How convexity links geometry and nonlinear analysis
Người báo cáo: Giáo sư Juergen Jost, MPI for Mathematics in Sciences

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Solids, External Numbers and Nonstandard Analysis
Người báo cáo: Giáo sư Bruno Dinis

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains
Speaker: Pham Van Trung

Xêmina Giải tích
Automorphic Representations and Poisson Summation
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the existence of global strong solution to the Navier-Stokes equations with large data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Phương trình vi phân
Kỹ thuật Bochner, ước lượng gradient và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Trung tâm đào tạo
Dạng tổng quát của định lí Cauchy
Người báo cáo:Trần Hồng Hạnh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains (part 2)
Speaker: Pham Van Trung

Xêmina Giải tích
Maximal subextension of plurisubharmonic functions and related problems
Người báo cáo: GS. Lê Mậu Hải

Xêmina Phương trình vi phân
Kỹ thuật Bochner, ước lượng gradient và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Thạc Dũng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On a separation and irreducibility problem of polynomials, arising from the nonlinear Schrodinger equation
Người báo cáo: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Qualitative Properties of the Minimum Sum-of-Squares Clustering Problem
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xêmina Hình học tính toán
Finding shortest gentle paths on a land surface (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Xác suất và thống kê
Mô hình Ising trên đồ thị đầy đủ
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Constraint satisfaction problems on infinite domains (part 3)
Speaker: Pham Van Trung

Tháng 3 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới