HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 11 2021

Xêmina Phương trình vi phân
Attractors for rough differential equations: theory and numerics
Người báo cáo: TS Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học và Viện Max Planck-Đức)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The irreducible multiplicity and Ulrich modules
Báo cáo viên: Trần Nguyên An

Xêmina Hình học đại số
Mac Lane valuations and an application to resolution of quotient singularities
Người báo cáo: Andrew Obus (Baruch College)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Halpern-Type Accelerated and Splitting Algorithms for Monotone Inclusions (cont.)
Người báo cáo: Trần Đình Quốc ( The University of North Carolina at Chapel Hill)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Local tropical Cartier divisors and the multiplicity
Speaker: Baldur Sigurðsson (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích
A comparison principle for parabolic complex Monge-Ampère equations
Người báo cáo: Do Hoang Son (Hanoi Institute of Mathematics)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Giả thuyết của Igusa về tổng mũ modulo p^m: trường hợp kì dị hữu tỉ.
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (KU Leuven)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Bài giảng
Bài giảng: Reductive groups
Người trình bày: GS. Ngô Bảo Châu (Chicago/VIASM)

Xêmina Phương trình vi phân
Attractors for rough differential equations: theory and numerics
Người báo cáo: TS Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học và Viện Max Planck-Đức)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Reducibility index and sum-reducibility index
Báo cáo viên: Trần Nguyên An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the homology of SL2(Z[1/m])
Speaker: Bùi Anh Tuấn (ĐHKHTN HCM)

Xêmina Giải tích
A comparison principle for parabolic complex Monge-Ampère equations, II
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Finding applications of dilogarithm identities on hyperbolic surfaces
Speaker: Đoàn Nhật Minh

Xêmina Xác suất và thống kê
On the existence of negative moments for some non-colliding particle systems and its application
Báo cáo viênr: Đỗ Minh Thắng

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Hội nghị, hội thảo
Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, November 15-16, 2021

Hội nghị, hội thảo
Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry
Hanoi, November 15-16, 2021

Xêmina Phương trình vi phân
On the classification of positive classical solutions to elliptic equations of the Lane-Emden type.
Người báo cáo: TS. Lê Phương (Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The Koszul property and free resolutions over g-stretched local rings
Người báo cáo: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học đại số
The de Rham - Crystalline Comparison for Affines
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Smooth complex projective rational varieties with infinitely many real forms
Speaker: Keiji Oguiso (University of Tokyo)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Equivariant tilting modules, Pfaffian varieties and noncommutative matrix factorizations
Speaker: Yuki Hirano (Kyoto University)

Xêmina Phương trình vi phân
Nghiệm nhớt liên tục của phương trình elliptic cấp 2 trong không gian hữu hạn chiều
Người báo cáo: TS. Trần Văn Bằng (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces (tiếp theo)
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Compare the good I-Filtrations of modules
Speaker: Lê Xuân Dũng (Trường Đại học Hồng Đức)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Tính chất Hình học của tập ảnh của ánh xạ bậc hai và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Quang (Trường Đại học Vinh)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Geometric Measure Theory and Discrete Combinatorial Geometry
Speaker: Phạm Văn Thắng (VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi.).

Xêmina Hình học và Tô-pô
From Floer to Morse.
Người báo cáo: Lê Quý Thường

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 27/11/2021

Hội nghị, hội thảo
Resolution of Singularities
Hà Nội, 29/11/2021 - 2/12/2021

Xêmina Phương trình vi phân
Some aspects in l1-gain control of positive 2-D systems in Roesser model with directional delays.
Người báo cáo: PGS. TS. Lê Văn Hiện (Khoa Toán-Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
Resolution of Singularities
Hà Nội, 29/11/2021 - 2/12/2021

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Cylindrical Mukai fivefolds
Báo cáo viên: Nguyễn Ánh Hằng

Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới