HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 24 Tháng 11 2021
Thứ tư 24 Tháng 11 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces (tiếp theo)
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Compare the good I-Filtrations of modules
Speaker: Lê Xuân Dũng (Trường Đại học Hồng Đức)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới