HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 11 2021
Thứ ba 23 Tháng 11 2021
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Nghiệm nhớt liên tục của phương trình elliptic cấp 2 trong không gian hữu hạn chiều
Người báo cáo: TS. Trần Văn Bằng (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới