HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 05 Tháng 11 2021
Thứ sáu 05 Tháng 11 2021
09:00 

Bài giảng
Bài giảng: Reductive groups
Người trình bày: GS. Ngô Bảo Châu (Chicago/VIASM)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới