HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)
Thời gian: 16h30, thứ 5, 18/11
Địa điểm: Phòng 304, A5.
Tóm tắt: In this talk we will introduce the Floer homology which was used to prove Arnold's conjecture.

 

Trở lại

Công bố khoa học mới