HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 25 Tháng 11 2021
Thứ năm 25 Tháng 11 2021
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Tính chất Hình học của tập ảnh của ánh xạ bậc hai và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Quang (Trường Đại học Vinh)

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Geometric Measure Theory and Discrete Combinatorial Geometry
Speaker: Phạm Văn Thắng (VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi.).

16:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
From Floer to Morse.
Người báo cáo: Lê Quý Thường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới