HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

22 Tháng 11 2021 - 28 Tháng 11 2021

Xêmina Phương trình vi phân
Nghiệm nhớt liên tục của phương trình elliptic cấp 2 trong không gian hữu hạn chiều
Người báo cáo: TS. Trần Văn Bằng (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces (tiếp theo)
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Compare the good I-Filtrations of modules
Speaker: Lê Xuân Dũng (Trường Đại học Hồng Đức)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Tính chất Hình học của tập ảnh của ánh xạ bậc hai và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Quang (Trường Đại học Vinh)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Geometric Measure Theory and Discrete Combinatorial Geometry
Speaker: Phạm Văn Thắng (VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi.).

Xêmina Hình học và Tô-pô
From Floer to Morse.
Người báo cáo: Lê Quý Thường

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 27/11/2021

22 Tháng 11 2021 - 28 Tháng 11 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới