HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Thời gian: 16h, thứ 5, 11/11

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5.

Tóm tắt: In this talk we will introduce the Floer homology which was used to prove Arnold's conjecture.

Trở lại

Công bố khoa học mới