HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 11 Tháng 11 2021
Thứ năm 11 Tháng 11 2021
14:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Finding applications of dilogarithm identities on hyperbolic surfaces
Speaker: Đoàn Nhật Minh

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
On the existence of negative moments for some non-colliding particle systems and its application
Báo cáo viênr: Đỗ Minh Thắng

16:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới