HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 03 Tháng 11 2021
Thứ tư 03 Tháng 11 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Halpern-Type Accelerated and Splitting Algorithms for Monotone Inclusions (cont.)
Người báo cáo: Trần Đình Quốc ( The University of North Carolina at Chapel Hill)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Local tropical Cartier divisors and the multiplicity
Speaker: Baldur Sigurðsson (Viện Toán học)

10:00 

Xêmina Giải tích
A comparison principle for parabolic complex Monge-Ampère equations
Người báo cáo: Do Hoang Son (Hanoi Institute of Mathematics)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới