HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 30 Tháng 11 2021
Thứ ba 30 Tháng 11 2021
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Some aspects in l1-gain control of positive 2-D systems in Roesser model with directional delays.
Người báo cáo: PGS. TS. Lê Văn Hiện (Khoa Toán-Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội)

14:00 

Hội nghị, hội thảo
Resolution of Singularities
Hà Nội, 29/11/2021 - 2/12/2021

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Cylindrical Mukai fivefolds
Báo cáo viên: Nguyễn Ánh Hằng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới