HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 30 Tháng 11 2021
Thứ ba 30 Tháng 11 2021
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Some aspects in l1-gain control of positive 2-D systems in Roesser model with directional delays.
Người báo cáo: PGS. TS. Lê Văn Hiện (Khoa Toán-Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội)

14:00 

Hội nghị, hội thảo
Resolution of Singularities
Hà Nội, 29/11/2021 - 2/12/2021

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Cylindrical Mukai fivefolds
Báo cáo viên: Nguyễn Ánh Hằng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày