HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 18 Tháng 11 2021
Thứ năm 18 Tháng 11 2021
16:30 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới