HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 10 2021

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Reaction-diffusion systems - Global existence
Người báo cáo: Giáo sư Tăng Quốc Bảo ( University of Graz, Austria)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Hilbert coefficients of socle ideals and sequentially Cohen-Macaulay rings
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Yến

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Soft rectangle packing problem: Applications in Agriculture land reform
Người báo cáo: Bùi Quốc Trung (Đại học Bách khoa Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Variation of the Swan conductors of a rigid disc's cyclic covers
Speaker: Đặng Quốc Huy (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích
On the uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations
Người báo cáo: Đào Quang Khải (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Fourier-Mukai transform on abelian varieties (I)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Thương

Xêmina Xác suất và thống kê
Genus of random bipartite graphs
Người báo cáo: Đỗ Tuấn Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Twisted arrow categories of simplicial operads
Speaker: Hoàng Mạnh Trường (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Morse homology and symplectic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Finiteness for self-dual classes in variations of Hodge structure
Speaker: Christian Schnell

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Spectral interpretations of dynamical degrees
Speaker: Nguyen-Bac Dang

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Reaction-diffusion systems - Large time behaviour
Người báo cáo: Giáo sư Tăng Quốc Bảo ( University of Graz, Austria)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Maslov index
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Resurgence and asymptotic resurgence of sums and fiber products
Người báo cáo: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A new self-adaptive algorithm for solving the multiple-set split variational inequality problem in Hilbert spaces
Người báo cáo: Nguyễn Trung Nghĩa (Đại học Bách khoa Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Property (QT) of 3-manifold groups.
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng

Xêmina Giải tích
On the uniqueness of mild solutions of 3D Navier-Stokes equations, II
Người báo cáo: Đào Quang Khải (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Fourier-Mukai transform on abelian varieties (II)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Thương (Düsseldorf University)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Twisted arrow categories of simplicial operads (II)
Speaker: Hoàng Mạnh Trường (Viện Toán học)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology
Báo cáo viên: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Phương trình vi phân
Pointwise Structural Stability and Rescaled Expansiveness for Chafee-Infante Equations
Người báo cáo: TS Nguyễn Ngọc Thạch (Đại học Chungnam, Hàn quốc)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
On smooth cylindrical rational Fano fourfolds
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ánh Hằng

Xêmina Hình học đại số
Formal connections with parameters over a complete local noetherian algebra (I)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Hội nghị, hội thảo
HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ - LÝ THUYẾT SỐ - HÌNH HỌC - TÔ PÔ 2021
Thái Nguyên, 21 – 23/10/2021

Hội nghị, hội thảo
HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ - LÝ THUYẾT SỐ - HÌNH HỌC - TÔ PÔ 2021
Thái Nguyên, 21 – 23/10/2021

Hội nghị, hội thảo
HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ - LÝ THUYẾT SỐ - HÌNH HỌC - TÔ PÔ 2021
Thái Nguyên, 21 – 23/10/2021

Xêmina Phương trình vi phân
On the Davey-Stewartson system
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The existence of balanced neighborly polynomials
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Halpern-Type Accelerated and Splitting Algorithms for Monotone Inclusions
Người báo cáo: Trần Đình Quốc ( The University of North Carolina at Chapel Hill)

Xêmina Hình học đại số
Formal connections with parameters over a complete local noetherian algebra (II)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Hình học và Tô-pô
On the Fukui-Kurdyka-Paunescu Conjecture
Speaker: Edson Sampaio (The Federal University of Ceará, Brazil).

Xêmina Xác suất và thống kê
Transform stable random vectors to sub-Gaussian random vectors
Người bao cáo: Võ Thị Trúc Giang (Đại học Tiền Giang)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Tháng 10 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới