HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 10 2021
Thứ ba 26 Tháng 10 2021
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
On the Davey-Stewartson system
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

15:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The existence of balanced neighborly polynomials
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày