HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 26 Tháng 10 2021
Thứ ba 26 Tháng 10 2021
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
On the Davey-Stewartson system
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

15:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The existence of balanced neighborly polynomials
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới