HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

25 Tháng 10 2021 - 31 Tháng 10 2021

Xêmina Phương trình vi phân
On the Davey-Stewartson system
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
The existence of balanced neighborly polynomials
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Halpern-Type Accelerated and Splitting Algorithms for Monotone Inclusions
Người báo cáo: Trần Đình Quốc ( The University of North Carolina at Chapel Hill)

Xêmina Hình học đại số
Formal connections with parameters over a complete local noetherian algebra (II)
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Hình học và Tô-pô
On the Fukui-Kurdyka-Paunescu Conjecture
Speaker: Edson Sampaio (The Federal University of Ceará, Brazil).

Xêmina Xác suất và thống kê
Transform stable random vectors to sub-Gaussian random vectors
Người bao cáo: Võ Thị Trúc Giang (Đại học Tiền Giang)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

25 Tháng 10 2021 - 31 Tháng 10 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày