HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 05 Tháng 10 2021
Thứ ba 05 Tháng 10 2021
10:00 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Reaction-diffusion systems - Global existence
Người báo cáo: Giáo sư Tăng Quốc Bảo ( University of Graz, Austria)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Hilbert coefficients of socle ideals and sequentially Cohen-Macaulay rings
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Yến

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới