HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 05 Tháng 10 2021
Thứ ba 05 Tháng 10 2021
10:00 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Reaction-diffusion systems - Global existence
Người báo cáo: Giáo sư Tăng Quốc Bảo ( University of Graz, Austria)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
Hilbert coefficients of socle ideals and sequentially Cohen-Macaulay rings
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Yến

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày