HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 19 Tháng 10 2021
Thứ ba 19 Tháng 10 2021
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Pointwise Structural Stability and Rescaled Expansiveness for Chafee-Infante Equations
Người báo cáo: TS Nguyễn Ngọc Thạch (Đại học Chungnam, Hàn quốc)

15:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
On smooth cylindrical rational Fano fourfolds
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ánh Hằng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới