HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 19 Tháng 10 2021
Thứ ba 19 Tháng 10 2021
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Pointwise Structural Stability and Rescaled Expansiveness for Chafee-Infante Equations
Người báo cáo: TS Nguyễn Ngọc Thạch (Đại học Chungnam, Hàn quốc)

15:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

15:00 

Xêmina Đại số giao hoán và ứng dụng
On smooth cylindrical rational Fano fourfolds
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ánh Hằng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày