HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 14 Tháng 10 2021
Thứ năm 14 Tháng 10 2021
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Quantitative Marcinkiewicz's theorem and central limit theorems: Applications to spin systems and point processes
Speaker: Trần Hoàng Sơn (NUS-Singapore)

14:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Twisted arrow categories of simplicial operads (II)
Speaker: Hoàng Mạnh Trường (Viện Toán học)

15:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer homology
Báo cáo viên: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới